HLJ-valmennus

Hyväksytty luottamusjohtaja (HLJ) on perusteellinen ja syvällinen kokonaisuus osuuskuntien ja muiden jäsenomisteisten yhteisöjen luottamusjohtajille. Noin vuoden mittaisessa valmennuksessa kokoonnutaan viisi kertaa kaksipäiväisiin lähitilaisuuksiin, joiden aiheena ovat hallinto ja juridiikka, talous, strategia, viestintä ja vaikuttaminen sekä muutosjohtaminen. Sen lisäksi laaditaan projektityö tekijää ja lähettävää organisaatiota kiinnostavasta ja hyödyttävästä ajankohtaisesta aiheesta sekä käydään kurssin päätteeksi osuuskuntapainotteisella ulkomaan opintomatkalla.

HLJ-valmennuksen uudelle kurssille otetaan tavallisesti noin 15 osallistujaa, se alkaa vuosittain lokakuussa ja huipentuu opintomatkaan seuraavan vuoden syksyllä.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen seuraavaan tilaisuuteen tästä.

HLJ-puheenjohtajavalmennus

HLJ-puheenjohtajavalmennus on suunnattu edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajina ja varapuheenjohtajina toimiville. Valmennuksessa painopiste on oman osaamisen nykytilan arvioinnissa ja sen perusteella laadittavassa kehittymissuunnitelmassa. Valmennus koostuu asiantuntija-alustuksista, vertaiskeskusteluista ja käytännön harjoitteista.

Puheenjohtajavalmennukseen kuuluu kaksi koulutuspäivää (ensimmäinen syksyllä ja toinen seuraavan vuoden alussa), oman osaamisen nykytilan kartoitus sekä henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Hallinnon perusvalmennus

Osuuskuntien ja muiden jäsenomisteisten yhteisöjen edustajistojen, hallintoneuvostojen, hallitusten ja toimivan johdon jäsenille tarkoitettu valmennus. Kaksipäiväisessä valmennuksessa käsitellään hallinnon ja juridiikan, talouden, johtamisen ja strategian sekä viestinnän ja vaikuttamisen aihekokonaisuuksia.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen seuraavaan tilaisuuteen tästä.

Hallinnon tarkkailijat ja tarkastajat

Edustajiston tai hallintoneuvoston nimittämille tarkkailijoille ja tarkastajille tarkoitettu valmennus: aihealueina tarkkailijoiden rooli ja toimivalta, talouden perustiedot tarkkailijan näkökulmasta, ammattitilintarkastajan ja tarkkailijoiden yhteistoiminta sekä osuuskunnan hallintotyötä tukeva raportointiosaaminen.