Skolningsutbud

PI-johtamiskoulu erbjuder tre olika slags utbildningar: öppna, kundanpassade samt temautbildningar, vilka går under namnet PI-forum.

FacebookTwitterLinkedIn