PI-talouskoulu - talousoppia selkokielellä ja yrityspelillä

Taloutta pidetään usein vaikeana ymmärtää. Emme ajattele näin PI-talouskoulussa. Ei-ammattilaisille tarkoitettu koulutus avaa tilinpäätöksen ja talouden tunnusluvut selkokielelle. Talouden kehittämiseen koulutus antaa myös hyvät eväät. Koulutusta on tarjolla kahdessa muodossa: kaikille avoin PI-talouskoulu sekä asiakaskohtaisesti räätälöity talouskoulu.

PI-talouskoulu sopii hyvin, kun

  • Haluat oppia lukemaan ja tulkitsemaan yrityksen tilinpäätöstä ja niistä johdettavia tunnuslukuja
  • Haluat erityisesti oppia oman yrityksen tai yhdistyksen talouden erityispiirteitä
  • Olet luottamushenkilönä hallituksessa, hallintoneuvostossa, valtuustossa tai edustajistossa
  • Haluat tietoa talouden kehittämisestä: hinnoittelu, budjetointi, katelaskenta, kassanhallinta
  • Olet toimihenkilö tai asiantuntija ja haluat kehittää itseäsi taloudenhallinnan kysymyksissä

Sisältö ja laajuus

PI-talouskoulussa käydään läpi allaolevia teemoja. Kaikille avoin talouskoulu kestää kaksi päivää. Räätälöidyt talouskoulut ovat kestoltaan 1-3 päivää asiakkaan toivomuksen mukaan.

A. Yrityksen tai yhdistyksen talouden haltuunotto:

  • Tuloslaskelma ja tase sekä niiden tulkinta
  • Talouden pääkomponentit ja niiden rooli talouden hallinnassa: kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius, kasvu
  • Keskeiset tunnusluvut ja niiden tulkinta

B. Talouden kehittäminen:

  • Katelaskenta ja hinnoittelu
  • kassanhallinta
  • budjetointi
  • talouden riskien hallinta

C. Talousoppia yrityspelillä

  • Opiskelijat pyörittävät yritystä joukkueina
  • Talouden perusteet opitaan elävässä muodossa
  • Tunnusluvut havainnollistetaan värigrafiikalla

Toteutustapa:

Pääpaino on soveltavalla työskentelyllä, harjoitustöitä tehdään runsaasti todellisella aineistolla ja mukana on yrityspeli.

Aika ja paikka:

Asiakaskohtaiset asiakkaan ilmoittamassa paikassa sovittavaan aikaan.

Yhteydenotot:

www.johtamiskoulu.fi
asiakaspalvelu@johtamiskoulu.fi
Puh: 041 466 6026 / Jukka Suvitie

FacebookTwitterLinkedIn