HLJ-luottamusjohtaja - pitkäkestoinen koulutusohjelma hallinnolle ja johdolle

Koulutuksessa käsitellään syvällisesti osuuskunnan, keskinäisen yhtiön ja yhdistyksen johtamista jahallintoa. Koulutuskokonaisuus kestää 13 lähipäivää ja sen tuloksena osaaminen vahvistuu ja kyky tuottaa sovellutuksia oman organisaation käyttöön kehittyy.

Kenelle: Jäsenpohjaisten yritysten ja yhdistysten hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenille, edustajistojen avainhenkilöille sekä johtajille ja asiantuntijoille.Koulutus on avoin myös muille halukkaille.

Tavoitteet: Luottamusjohtajaosaamisen edistäminen niin, että saat paremmat valmiudet organisaation

  • Nykytilan ja toimintaympäristön arviointiin sekä tulevaisuuden rakentamiseen
  • Talouden perusteiden, tunnuslukujen ja muun taloustiedon hyödyntämiseen
  • Kehittämis- ja muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten läpivientiin
  • Oman johtamisosaamisen arviointiin ja johtajana kehittymiseen
  • Johtamistaitojen ja vuorovaikutus- sekä viestintäosaamisen parantamiseen
  • Omistajataitojen lisäämiseen hallitus-, hallintoneuvosto- ja luottamusjohtajatyöhon

Jakso 1: Mistä eväät tulevaisuuden rakentamiseen - Strateginen johtaminen

Jakso 2: Miten otan numerot haltuun - Talouden johtaminen

Jakso 3: Mikä vie srategiat käytäntöön - Liiketoiminnan johtaminen

Jakso 4: Minä luottamusjohtajana - Organisaation omistamis- ja hallintotyö

Jakso 5: Millä uudistun ja uudistan - Muutosjohtaminen ja vuorovaikutus

Syventävä kansainvälisyysjakso: Mitä vielä saan oppia - Tulevaisuuden luottamusjohtaminen syksy 2019

Seuraava HLJ 25 -luottamusjohtajavalmennus alkaa lokakuussa 2020 Helsingissä.

Jaksojen päivämäärät ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.


Toteutustapa: Asiantuntijaluentoja, teemakeskusteluja, työpaja- ja harjoitustehtäviä, joista vastaavat osaamisen ja kokemuksen perusteella valitut asiantuntijat. Osatyöskentelystä tapahtuu jaksojen välissä. Koulutuksen lopulla osallistuja tuottaa projektityön oman yrityksen tai yhdistyksen valitsemasta teemasta soveltaen koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja. PI-johtamiskoulu tarjoaa projektityön ryhmänohjausta koulutuksen yhteydessä.

Paikka: Jaksot pidetään Helsingin alueella.

Hinta ja muut kustannukset: Koulutuksen hinta on 6 500 € + alv (v. 2019), joka kattaa koulutusmateriaalin ja projektitöiden ryhmäohjauksen. Lounaat ja mahdolliset illalliset eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Kansainvälisyysjakson kustannus on 1 500–1 900 euroa (sitoumuksetta). Osuustoimintakeskus Pellervo tukee jaksoa matkakulujen osalta.

Mitä koulutus tuottaa osallistujalle: Luottamusjohtamisen osaaminen vahvistuu ja kokonaisnäkemys paranee. Vuorovaikutus hyvässä opiskeluryhmässä ja keskustelut ovat merkittävä osa kurssin antia, joka synnyttää jäsenilleen hyvän ja toimivan yhteistyöverkoston vuosiksi eteenpäin. Luottamusjohtajan koulutuksesta saat myös virallisen todistuksen, jota arvostetaan.


FacebookTwitterLinkedIn