Om ledarskap och strategi på svenska börjar 18.-19.1.2016 i Vasa >>

Ledarskap och strategi i medlemsbaserade företag och organisationer (2 + 2 dagar)

Del 1: 18. - 19.1.2016 i Vasa, Tropiclandia
Del 2: 18. - 19.2.2016 i Vasa område


Pris: 1490 € (+ moms) innehåller kursmaterial och luncher.
Inte boende.
Om ni behöver ett rum i hotellet, vänligen boka det själv direkt från hotellet.

Vänligen klicka här för att anmäla dig.

Vår målgrupp är ordförande, styrelseledamöter samt andra förtroendevalda i medlemsbaserade företag och organisationer.

Vi strävar efter att öka deltagarnas ägarstrategiska kunnande. Förtroendevalda ska få bättre förmågan att klara sig igenom snabba förändringssituationer och fatta beslut på lång sikt.
Det menar: Djupare insikt

Utöka din förmåga att förstå och upptäcka olika dimensioner då det gäller företagets eller organisationens ekonomi samt strategi och behovet att förändra dem. Starkare inflytande

Förbättra dina färdigheter att kommunicera och påverka beslutsfattande i styrelsearbetet eller i förvaltningsrådet. Bättre ägarstyrning

Möjliggöra förtroendevalda att fatta mera strategiska och framgångrika beslut.

Våra arbetsmetoder är föreläsningar, diskussion, grupparbete, övningar, projektarbete

PROGRAM DEL 1

18.1.2016 kl 10.00 – 16.30 och 19.1.2015 kl 09.00 - 15.30
Plats: Badhotell Rantasipi Tropiclandia
Tränarna: Experter från PI-johtamiskoulu samt dess nätverk


Måndag 18.1.2016 kl 10.00 – 16.30

TEMA 1: MEDLEMSBASERADE FÖRETAGETS EKONOMI
Vad lever företaget av – principiella frågor
- Länkning mellan strategi och ekonomi
- Länkning mellan strategi och ekonomi
- Verksamhetens inverkan på resultat
- Jämförande mellan privata personens och företagets ekonomi
- Case företag – grund principer som gäller ekonomi

12.30 – 13.30 Lunch

Hur tolkar man ekonomiska rapporter
- Resultat räkning – en motor för framgång
- Balans räkning – visar tillgångar och kapital
- Kassaflöde – visar likviditet
- Samband mellan olika rapporter
- Vad är annars i kooperativa företag

Nyckeltal och analys
- Industri, service eller handel – annorlunda information
- De viktigaste faktorer inom olika branscher
- Nyckeltal och analysen i kooperativa företag

14.30 – 14.45 Kaffe

Övning med siffror av ett företag

16.30 Avslutning av dagen


Tisdag 19.1.2016 kl 09.00 – 16.30

TEMA 2: FUNGERANDE KOMMUNIKATION
Vad lever företaget av – principiella frågor
- organisationens kärnbudskap
- att bygga och vårda ett gott rykte samt identifiera risker som kan skada ryktet
- kommunikationen i förvaltningen: förvaltningsråd - styrelse - medlemmar
- ansvarsfördelning - styrelse, operativ ledning

10.15 Paus

Skapa goda medierelationer
- hur tänker journalister och media specialister
- hur kan man förbereda sig
- praktiska tips
- demonstration och träning

11.30 – 12.30 Lunch

TEMA 3: STYRELSEARBETETS SÄRDRAG I KOOPERATIVA FÖRETAG

Styrelsens centrala uppgifter
- i alla företag och speciellt i andelslag
- att välja, besluta och kontrollera
- framgångrik styrelse: vad beror det på

Ägarstrategi och styrelsen
- samband mellan ägarstrategi och affärstrategi
- styrelsen som länk mellan medlemmar och affärsverksamhet
- hurudan process borde man ha i beslutfattande

Samarbete mellan styrelsen och verkställande direktör
- den ideala modellen – teori
- relationen i praktik – hurudana risker man har
- hur varierar rollerna enligt situationen i företag
- hur kan man främja samarbetet

15.30 Avslutning av del 1


PROGRAM DEL 2

18.2.2016 kl 13.00 – 16.30 och 19.2.2016 kl 09.00 - 15.30
Plats: Vasa – exakt plats vet vi senare
Tränarna: Experter från PI-johtamiskoulu samt dess nätverk

Torsdag 18.2.2016 kl 13.00 – 16.00

TEMA 4: STRATEGIVAL I DET ALLTMER GLOBALA OMGIVNINGEN

Öppning och mål för utbildningen
- mål för organisationen
- mål för medlemskap i styrelsen eller motsvarande
- personliga syften

Operationer baserad på en bra strategi
- varför är det nu ännu viktigare
- hur kan man tänka, planera och agera strategiskt
- vem är ansvarig i ett företag eller i en organisation

Fredag 19.2.2016 kl 09.00 – 15.30

TEMA 5: STRATEGISKT ARBETE

Hur gör man strategi
- analyser, SWOT etc.
- vart vill vi gå, vad vill nå - visionen
- vilken strategi behöver vi på resan

Hur får man strategi i liv
- rollerna mellan styrelse – verkställande direktör – andra
- nyckeln till en effektiv strategi
- olika personer, olika roller – hur kombinerar man det

Hur får man strategi i liv
- rollerna mellan styrelse – verkställande direktör – andra
- nyckeln till en effektiv strategi
- olika personer, olika roller – hur kombinerar man det

12.30 – 13.30 Lunch

TEMA 6: KOMMUNIKATION
En fungerande dialog och mötesteknik
- hur kan man förbereda sig – olika roller
- hur kan man fatta beslut – så bra som möjligt
- hur kommunicerar man effektivt

Vad är speciellt i kooperativ kommunikation
- mera krav – hur kan man svara på dem
- mera olika synpunkter – hur kan man balansera
- hurdan är jag personligen i kommunikation

15.30 Avslutning av program och kursbetyg
FacebookTwitterLinkedIn

Ajankohtaista

Om ledarskap och strategi på svenska börjar 18.-19.1.2016 i Vasa >>

Ledarskap och strategi i medlemsbaserade företag och organisationer (2 + 2 dagar)

Del 1: 18. - 19.1.2016 i Vasa, Tropiclandia
Del 2: 18. - 19.2.2016 i Vasa område


Pris: 1490 € (+ moms) innehåller kursmaterial och luncher.
Inte boende.
Om ni behöver ett rum i hotellet, vänligen boka det själv direkt från hotellet.

Vänligen klicka här för att anmäla dig.

Vår målgrupp är ordförande, styrelseledamöter samt andra förtroendevalda i medlemsbaserade företag och organisationer.

Vi strävar efter att öka deltagarnas ägarstrategiska kunnande. Förtroendevalda ska få bättre förmågan att klara sig igenom snabba förändringssituationer och fatta beslut på lång sikt.
Det menar: Djupare insikt

Utöka din förmåga att förstå och upptäcka olika dimensioner då det gäller företagets eller organisationens ekonomi samt strategi och behovet att förändra dem. Starkare inflytande

Förbättra dina färdigheter att kommunicera och påverka beslutsfattande i styrelsearbetet eller i förvaltningsrådet. Bättre ägarstyrning

Möjliggöra förtroendevalda att fatta mera strategiska och framgångrika beslut.

Våra arbetsmetoder är föreläsningar, diskussion, grupparbete, övningar, projektarbete

PROGRAM DEL 1

18.1.2016 kl 10.00 – 16.30 och 19.1.2015 kl 09.00 - 15.30
Plats: Badhotell Rantasipi Tropiclandia
Tränarna: Experter från PI-johtamiskoulu samt dess nätverk


Måndag 18.1.2016 kl 10.00 – 16.30

TEMA 1: MEDLEMSBASERADE FÖRETAGETS EKONOMI
Vad lever företaget av – principiella frågor
- Länkning mellan strategi och ekonomi
- Länkning mellan strategi och ekonomi
- Verksamhetens inverkan på resultat
- Jämförande mellan privata personens och företagets ekonomi
- Case företag – grund principer som gäller ekonomi

12.30 – 13.30 Lunch

Hur tolkar man ekonomiska rapporter
- Resultat räkning – en motor för framgång
- Balans räkning – visar tillgångar och kapital
- Kassaflöde – visar likviditet
- Samband mellan olika rapporter
- Vad är annars i kooperativa företag

Nyckeltal och analys
- Industri, service eller handel – annorlunda information
- De viktigaste faktorer inom olika branscher
- Nyckeltal och analysen i kooperativa företag

14.30 – 14.45 Kaffe

Övning med siffror av ett företag

16.30 Avslutning av dagen


Tisdag 19.1.2016 kl 09.00 – 16.30

TEMA 2: FUNGERANDE KOMMUNIKATION
Vad lever företaget av – principiella frågor
- organisationens kärnbudskap
- att bygga och vårda ett gott rykte samt identifiera risker som kan skada ryktet
- kommunikationen i förvaltningen: förvaltningsråd - styrelse - medlemmar
- ansvarsfördelning - styrelse, operativ ledning

10.15 Paus

Skapa goda medierelationer
- hur tänker journalister och media specialister
- hur kan man förbereda sig
- praktiska tips
- demonstration och träning

11.30 – 12.30 Lunch

TEMA 3: STYRELSEARBETETS SÄRDRAG I KOOPERATIVA FÖRETAG

Styrelsens centrala uppgifter
- i alla företag och speciellt i andelslag
- att välja, besluta och kontrollera
- framgångrik styrelse: vad beror det på

Ägarstrategi och styrelsen
- samband mellan ägarstrategi och affärstrategi
- styrelsen som länk mellan medlemmar och affärsverksamhet
- hurudan process borde man ha i beslutfattande

Samarbete mellan styrelsen och verkställande direktör
- den ideala modellen – teori
- relationen i praktik – hurudana risker man har
- hur varierar rollerna enligt situationen i företag
- hur kan man främja samarbetet

15.30 Avslutning av del 1


PROGRAM DEL 2

18.2.2016 kl 13.00 – 16.30 och 19.2.2016 kl 09.00 - 15.30
Plats: Vasa – exakt plats vet vi senare
Tränarna: Experter från PI-johtamiskoulu samt dess nätverk

Torsdag 18.2.2016 kl 13.00 – 16.00

TEMA 4: STRATEGIVAL I DET ALLTMER GLOBALA OMGIVNINGEN

Öppning och mål för utbildningen
- mål för organisationen
- mål för medlemskap i styrelsen eller motsvarande
- personliga syften

Operationer baserad på en bra strategi
- varför är det nu ännu viktigare
- hur kan man tänka, planera och agera strategiskt
- vem är ansvarig i ett företag eller i en organisation

Fredag 19.2.2016 kl 09.00 – 15.30

TEMA 5: STRATEGISKT ARBETE

Hur gör man strategi
- analyser, SWOT etc.
- vart vill vi gå, vad vill nå - visionen
- vilken strategi behöver vi på resan

Hur får man strategi i liv
- rollerna mellan styrelse – verkställande direktör – andra
- nyckeln till en effektiv strategi
- olika personer, olika roller – hur kombinerar man det

Hur får man strategi i liv
- rollerna mellan styrelse – verkställande direktör – andra
- nyckeln till en effektiv strategi
- olika personer, olika roller – hur kombinerar man det

12.30 – 13.30 Lunch

TEMA 6: KOMMUNIKATION
En fungerande dialog och mötesteknik
- hur kan man förbereda sig – olika roller
- hur kan man fatta beslut – så bra som möjligt
- hur kommunicerar man effektivt

Vad är speciellt i kooperativ kommunikation
- mera krav – hur kan man svara på dem
- mera olika synpunkter – hur kan man balansera
- hurdan är jag personligen i kommunikation

15.30 Avslutning av program och kursbetyg
FacebookTwitterLinkedIn