EN NY KURS: För koop förvaltning i Mariehamn 12.3.2018


PI-johtamiskoulu arrangerar utbildning på Åland för åländska andelslagens behov i samarbete med Pellervo, SLC och andelsföretag

Ledarskap och strategi i medlemsbaserade företag och organisationer

Måndag 12.3.2018 kl. 9.00 - 17.00 i Mariehamn
- exakt plats (hotell) är tills vidare öppen

Lärarna: Experter från PI-johtamiskoulu samt dess nätverk

Utbildning kostar 950 € per deltagare och priset innehåller lunch samt kaffe.

ANMÄLA.

Vår målgrupp är ordförande, styrelseledamöter samt andra förtroendevalda i medlemsbaserade företag och organisationer.
Vi strävar efter att öka deltagarnas ägarstrategiska kunnande. Förtroendevalda ska få bättre förmågan att klara sig igenom snabba förändringssituationer och fatta beslut på lång sikt. Det menar:

Djupare insikt

Utöka din förmåga att förstå och upptäcka olika dimensioner då det gäller företagets eller organisationens ekonomi samt strategi och behovet att förändra dem.

Starkare inflytande
Förbättra dina färdigheter att kommunicera och påverka beslutsfattande i styrelsearbetet eller i förvaltningsrådet.

Bättre ägarstyrning

Möjliggöra förtroendevalda att fatta mera strategiska och framgångrika beslut.
Våra arbetsmetoder är diskussion, grupparbete, övningar och projektarbete.


PROGRAM


8.30 Ankomstkaffe och frukt

TEMA 1: Medlemsbaserade företagets ekonomi & strategi
Jukka Suvitie, PI-johtamiskoulu

· Vad lever företaget av – principiella frågor
- Länkning mellan strategi och ekonomi
- Verksamhetens inverkan på resultat
- Likheter och olikheter mellan privata personens och företagets ekonomi
- Case företag – grund principer som gäller ekonomi

· Hur tolkar man ekonomiska rapporter
- Resultaträkning – en motor för framgång
- Balans räkning – visar tillgångar och kapital
- Kassaflöde – visar likviditet
- Samband mellan olika rapporter
- Vad är annars i kooperativa företag

· Nyckeltal och analys
- Industri, service eller handel – annorlunda information
- De viktigaste faktorer inom olika branscher
- Nyckeltal och analysen i kooperativa företag
- Övning med siffror av ett företag

11.45 - 12.30 Lunch

12.30
TEMA 2: Styrelsearbetets särdrag i kooperativa företag
Kari Huhtala, SLC

· Styrelsens centrala uppgifter
- i alla företag och speciellt i andelslag
- att välja, besluta och kontrollera
- en framgångrik styrelse: vad beror det på

· Ägarstrategi och styrelsen
- samband mellan ägarstrategi och affärstrategi
- styrelsen som länk mellan medlemmar och affärsverksamhet
- hurudan process borde man ha i beslutfattande

14.30 - 14.45 Kaffepaus ocj bulle

TEMA 3: KOMMUNIKATION OCH MÖTESTEKNIK
Bra och fungerande sätt att kommunicera
Christer Granlycke, Connectare Oy

- olika typer av människor, olika sätt att kommunicera
- vilka aspekter måste man ta hänsyn till i kommunikation
- ideala sätt att kommunicera i möten

Grund principer för framgångsrikare mötesteknik
* hur borde man förbereda sig
* vad är det bra att göra under mötet
* vad är viktigt efter möten

17.00 Avslutning av utbildning och plan för projektarbete - benchmarking

Mer info och anmälningar: jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi


FacebookTwitterLinkedIn

Ajankohtaista

EN NY KURS: För koop förvaltning i Mariehamn 12.3.2018


PI-johtamiskoulu arrangerar utbildning på Åland för åländska andelslagens behov i samarbete med Pellervo, SLC och andelsföretag

Ledarskap och strategi i medlemsbaserade företag och organisationer

Måndag 12.3.2018 kl. 9.00 - 17.00 i Mariehamn
- exakt plats (hotell) är tills vidare öppen

Lärarna: Experter från PI-johtamiskoulu samt dess nätverk

Utbildning kostar 950 € per deltagare och priset innehåller lunch samt kaffe.

ANMÄLA.

Vår målgrupp är ordförande, styrelseledamöter samt andra förtroendevalda i medlemsbaserade företag och organisationer.
Vi strävar efter att öka deltagarnas ägarstrategiska kunnande. Förtroendevalda ska få bättre förmågan att klara sig igenom snabba förändringssituationer och fatta beslut på lång sikt. Det menar:

Djupare insikt

Utöka din förmåga att förstå och upptäcka olika dimensioner då det gäller företagets eller organisationens ekonomi samt strategi och behovet att förändra dem.

Starkare inflytande
Förbättra dina färdigheter att kommunicera och påverka beslutsfattande i styrelsearbetet eller i förvaltningsrådet.

Bättre ägarstyrning

Möjliggöra förtroendevalda att fatta mera strategiska och framgångrika beslut.
Våra arbetsmetoder är diskussion, grupparbete, övningar och projektarbete.


PROGRAM


8.30 Ankomstkaffe och frukt

TEMA 1: Medlemsbaserade företagets ekonomi & strategi
Jukka Suvitie, PI-johtamiskoulu

· Vad lever företaget av – principiella frågor
- Länkning mellan strategi och ekonomi
- Verksamhetens inverkan på resultat
- Likheter och olikheter mellan privata personens och företagets ekonomi
- Case företag – grund principer som gäller ekonomi

· Hur tolkar man ekonomiska rapporter
- Resultaträkning – en motor för framgång
- Balans räkning – visar tillgångar och kapital
- Kassaflöde – visar likviditet
- Samband mellan olika rapporter
- Vad är annars i kooperativa företag

· Nyckeltal och analys
- Industri, service eller handel – annorlunda information
- De viktigaste faktorer inom olika branscher
- Nyckeltal och analysen i kooperativa företag
- Övning med siffror av ett företag

11.45 - 12.30 Lunch

12.30
TEMA 2: Styrelsearbetets särdrag i kooperativa företag
Kari Huhtala, SLC

· Styrelsens centrala uppgifter
- i alla företag och speciellt i andelslag
- att välja, besluta och kontrollera
- en framgångrik styrelse: vad beror det på

· Ägarstrategi och styrelsen
- samband mellan ägarstrategi och affärstrategi
- styrelsen som länk mellan medlemmar och affärsverksamhet
- hurudan process borde man ha i beslutfattande

14.30 - 14.45 Kaffepaus ocj bulle

TEMA 3: KOMMUNIKATION OCH MÖTESTEKNIK
Bra och fungerande sätt att kommunicera
Christer Granlycke, Connectare Oy

- olika typer av människor, olika sätt att kommunicera
- vilka aspekter måste man ta hänsyn till i kommunikation
- ideala sätt att kommunicera i möten

Grund principer för framgångsrikare mötesteknik
* hur borde man förbereda sig
* vad är det bra att göra under mötet
* vad är viktigt efter möten

17.00 Avslutning av utbildning och plan för projektarbete - benchmarking

Mer info och anmälningar: jukka.suvitie@johtamiskoulu.fi


FacebookTwitterLinkedIn