PI-johtamiskoulu

Välkommen till våra sidor!

PI-johtamiskoulu är kompetenscentrum för medlemsbaserade företag, förbund och övriga organisationer.

Finland har kallats andelslagens, föreningarnas och förbundens förlovade land. Vi har också starka ömsesidiga försäkringsbolag. Andelsföretag, andelsbanker och producentägda andelsföretag utgör affärslivets ryggrad i vårt land. Bland förbunden har vi prominenta organisationer på riksnivå. PI-johtamiskoulu vill vara utbildaren och kompetenscentret för dem alla. Också småföretag kan dra stor nytta av vårt nya koncept.

Vi har byggt upp ett nytt slags kompetenscentrum, där kundkännedom och bred sakkunnighet förenas. Vi har resurser att betjäna många olika typer av medlemsbaserade organisationer: andelsföretag, förbund och ömsesidiga försäkringsbolag.

Hör av er och bekanta er med våra nya skolningstjänster när ni vill utveckla er organisation! Vi har tiotals års erfarenhet och djupt kunnande om de specialfrågor som gäller medlemsbaserade organisationer.

Bekanta dig med våra utbildningstjänster och klicka här! (på finska)


FacebookTwitterLinkedIn

Ajankohtaista

PI-johtamiskoulu

Välkommen till våra sidor!

PI-johtamiskoulu är kompetenscentrum för medlemsbaserade företag, förbund och övriga organisationer.

Finland har kallats andelslagens, föreningarnas och förbundens förlovade land. Vi har också starka ömsesidiga försäkringsbolag. Andelsföretag, andelsbanker och producentägda andelsföretag utgör affärslivets ryggrad i vårt land. Bland förbunden har vi prominenta organisationer på riksnivå. PI-johtamiskoulu vill vara utbildaren och kompetenscentret för dem alla. Också småföretag kan dra stor nytta av vårt nya koncept.

Vi har byggt upp ett nytt slags kompetenscentrum, där kundkännedom och bred sakkunnighet förenas. Vi har resurser att betjäna många olika typer av medlemsbaserade organisationer: andelsföretag, förbund och ömsesidiga försäkringsbolag.

Hör av er och bekanta er med våra nya skolningstjänster när ni vill utveckla er organisation! Vi har tiotals års erfarenhet och djupt kunnande om de specialfrågor som gäller medlemsbaserade organisationer.

Bekanta dig med våra utbildningstjänster och klicka här! (på finska)


FacebookTwitterLinkedIn