Osuuskunnan kehittäminen

Toteutuvatko osuuskuntanne perustehtävä ja visio? Onko strategia selkeä ja onko muutosjohtaminen tuloksekasta? Miten henkilöstö saadaan mukaan? Mitkä ovat keskeisimmät hallinnon kehittämistarpeet? Tarvitaanko lisäterävyyttä talouden kysymyksissä?

Osuuskuntakohtainen koulutus sopii hyvin, kun osuuskunta

 • haluaa kirkastaa toiminnan perustarkoitusta ja suuntaa
 • on muutosvaiheessa tai juuri sen läpikäynyt
 • uudistaa strategiaansa
 • haluaa kohottaa hallituksen ja muun hallinnon osaamista
 • haluaa terävyyttä taloudenhallintaan ja talouden kysymysten ymmärtämiseen
 • haluaa parantaa luottamushallinnon ja henkilöstön sitoutumista

Sisältö ja laajuus

Sisältö suunnitellaan yhdessä PI-johtamiskoulun ja osuuskunnan kanssa. Koulutuksen kesto on vähimmillään 1-2 päivää. Pidemmät kehittämishankkeet tehdään useammassa vaiheessa, esimerkiksi 2+2 päivää. Esimerkkejä sisällöistä:

 • Osuuskunnan hallituksen strategiatyö ja strategian toimeenpanon valvonta
 • Strategian toimeenpanon varmistaminen
 • Hallitustyöskentelyn kehittäminen hallitusarvioinnin avulla
 • Osuuskunnan taloudenhallinta ja talouden kehittäminen
 • Jäsenvaikuttamisen ja hallinnon kehittäminen
 • Johdon ja luottamusjohdon coaching-valmennus
 • Osuuskunnan luottamushallinnon sisäisen viestinnän kehittäminen
 • Edustajiston roolin ja työskentelyn kehittäminen

Toteutustapa

Pääpaino on soveltavalla työskentelyllä, jossa osallistujilla on keskeinen rooli. Työskentelyä tukevat PI-johtamiskoulun asiantuntijoiden tietoiskut ja ohjaus. Työkaluina käytämme mm. LTA- ja DiSC-menetelmiä, joiden avulla saa nostettua esiin ihmisten erilaisuutta. Tavoitteena on, että koulutuksen tuloksena syntyy konkreettisia työkaluja ja uusia toimintatapoja osuuskunnan käyttöön.

Aika ja paikka:

Sovitaan asiakkaan kanssa. Usein asiakkaan ilmoittamassa paikassa.

Hinta ja muut kustannukset:

Tarvemäärittelyn jälkeen PI-johtamiskoulu tekee tarjouksen, jonka asiakas käsittelee. Hinnoittelu on kokonaishinnoittelu tai päivälaskutukseen perustuva.

Yhteydenotot:

www.johtamiskoulu.fi
asiakaspalvelu@johtamiskoulu.fi
Puh: 041 466 6026 / Jukka Suvitie

FacebookTwitterLinkedIn