Mhy LJ-luottamusjohtaja - koulutusohjelma metsänhoitoyhdistysten hallitusten jäsenilleMhy-kentän toiminta ja rakenteet ovat muutosvaiheessa. Mh-maksu on poistumassa ja jokaisen mhy:n on viimeistään nyt valmistauduttava Mhy-lain muutoksiin.

Muutos kysyy uusia valmiuksia hallituksen jäseneltä. Puheenjohtajan on osattava sparrata toimivaa johtoa. Yhdistyksen kasvaessa hallituksen juridinen ja toiminnallinen vastuu kasvaa. Talouden riskit on hallittava ja uusia tulolähteitä löydyttävä.

Nyt mitataan metsänhoitoyhdistyksen kilpailukyky ja houkuttelevuus suhteessa kilpailijoihin. Metsänhoitoyhdistysten kriittisiksi menestystekijöiksi meneillään olevassa muutosvaiheessa kiteytyvät:

  1. Metsänhoitoyhdistyksen/ketjun houkuttelevuus
  2. Työn uudelleenorganisointi tehokkaalla tavalla
  3. Tuote- ja palvelukehitys
  4. Yhdistyksen resurssien riittävyys
  5. Hallituksen ja toimivan johdon työskentelyn ammattimaisuus
  6. Taloudellinen vakaus ja kyky panostaa kehittämiseen
  7. Kyky pitää osaajat talossa
  8. Fuusiomuutoksen sujuvuus henkilöstössä ja luottamushallinnossa

Mhy LJ -johtamiskoulutus auttaa metsänhoitoyhdistyksiä Mhy-lain muutoksiin valmistautumisessa, liiketoiminnan kehittämisessä ja yhdistämisessä edunvalvontaan, hallituksen strategisen osaamisen lisäämisessä, taloudenhallinnassa, muutoksen johtamisessa ja hallinnassa sekä hallituksen johtamisessa ja yhteistyössä toimivan johdon kanssa.

Kenelle?

Metsänhoitoyhdistysten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja muille hallituksen jäsenille. Myös toimihenkilöt voivat osallistua.

Toteutustapa:

Koulutus pidetään kolmessa jaksossa, yhteensä 6 lähipäivää (3 x 2 päivää). Kustannusten säästämiseksi koulutuspaikat valitaan osallistujien kotipaikat huomioiden siten, että matka-ajat minimoidaan. Lisäksi vapaaehtoinen kansainvälinen jakso lähipäivien jälkeen.

Ryhmän minikoko on 10 ja maksimi 20 osallistujaa. Toteutus on vuorovaikutteinen: ryhmän kokemustenvaihdolla on tärkeä merkitys.

Ohjelman aikana tehdään projektityö oman metsänhoitoyhdistyksen tarpeisiin. Ryhmä sopii mahdollisesta opintomatkasta kurssin aikana.

Teemat ja sisältö:

Jakso I (2 pv): Edunvalvonta ja liiketoiminta mhy:ssä; toimintaympäristö ja strategiset valinnat

Jakso II (2 pv): Hallitustyöskentelyn kehittäminen ja metsänhoitoyhdistyksen talouden haltuunotto

Jakso III (2 pv): Johtaminen, vuorovaikutus ja organisaatioviestintä

FacebookTwitterLinkedIn