VaikuttajaValmennus alkaa 3.-4.10.2017 >>

VaikuttajaValmennus


Entinen HH-valmennus on nyt VaikuttajaValmennus.

1. jakso:
3.-4.10.2017 Itä-Suomen alueella

2. jakso:
1.-2.11. 2017 Seinäjoella

Hinta: 850 € + alv (sis. 2 x kahden päivän kokouspaketit ja päiväruokailut). Muita kuluja illallinen ja majoitus, joka varataan omatoimisesti.

VaikuttajaValmennus on osuuskuntien hallinnon jäsenten uusi perehdytysohjelma

 • Kesto 2 + 2 pv sisältäen yritysvierailuja, välissä oppimistehtävä omassa hallinnossa

 • Välitehtävä voi liittyä oman hallinnon kokouksiin tai toimintatapoihin

 • Tavoitteena saada heti opitun soveltamista/kokeiluja alulle organisaatiossa

 • Esillä tärkeimmät aihekokonaisuudet: strategia, hallinto, talous, vuorovaikutus

 • Lupaamme organisaatiolle: saatte aktiivisen ja uudistavan vaikuttajan

 • Lupaamme opiskelijalle: opit hyvän hallinnon perustiedot ja -taidot


Keille VaikuttajaValmennus on tarkoitettu?

 • Uusille hallintohenkilöille, joilla on tarve perehtyä organisaatioon ja tehtäviinsä

 • Organisaatiossa uusiin luottamustehtäviin siirtyville

 • Yrityksen jäsensuhteista vastaaville uusille toimihenkilöille

 • Muille uusille toimihenkilöille, jotka tarvitsevat perehtymistä yrityksen hallintoon

 • Niille organisaation avainhenkilöille, joiden vastuulla on oppia ja saada organisaatio oppimaan uusia käytäntöjä ja toimintamallej

 • a

VaikuttajaValmennus - tavoitteet

 • Tarjota hallinnon osaamisen perustaidot ja –tiedot
 • Havainnollistaa osuuskunnan toimintakokonaisuus ja eri osien väliset yhteydet
 • Konkretisoida osuuskunnan nykytilaa ja kehittymishaasteita
 • Innostaa osallistujat aktiiviseen ja uutta luovaan toimintatapaan hallinnossa

VaikuttajaValmennus - menetelmät

 • Tietoiskumainen, keskusteleva ja sparraava etenemistapa
 • Esitettävät asiat kytketään organisaation toimintakäytäntöön case-pohjaisesti
 • Haastavimmat asiat käsitellään pelillisesti – esim. talousnumerot yrityspelillä
 • Opittavia asioita sovelletaan heti välitehtävillä organisaation käytäntöön
 • Yritysvierailuilla peilataan asioita omaan käytäntöön – benchmarking
 • Itsearviointi- ja muut arviotyökalut lisäävät tietoisuutta ja kehittymisvalmiuksia
 • Oppimisilmapiiri rakennetaan innostavaksi, keskustelevaksi, kyseleväksi, uteliaaksi ja toisia arvostavaksi

Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna
FacebookTwitterLinkedIn

Ajankohtaista

VaikuttajaValmennus alkaa 3.-4.10.2017 >>

VaikuttajaValmennus


Entinen HH-valmennus on nyt VaikuttajaValmennus.

1. jakso:
3.-4.10.2017 Itä-Suomen alueella

2. jakso:
1.-2.11. 2017 Seinäjoella

Hinta: 850 € + alv (sis. 2 x kahden päivän kokouspaketit ja päiväruokailut). Muita kuluja illallinen ja majoitus, joka varataan omatoimisesti.

VaikuttajaValmennus on osuuskuntien hallinnon jäsenten uusi perehdytysohjelma

 • Kesto 2 + 2 pv sisältäen yritysvierailuja, välissä oppimistehtävä omassa hallinnossa

 • Välitehtävä voi liittyä oman hallinnon kokouksiin tai toimintatapoihin

 • Tavoitteena saada heti opitun soveltamista/kokeiluja alulle organisaatiossa

 • Esillä tärkeimmät aihekokonaisuudet: strategia, hallinto, talous, vuorovaikutus

 • Lupaamme organisaatiolle: saatte aktiivisen ja uudistavan vaikuttajan

 • Lupaamme opiskelijalle: opit hyvän hallinnon perustiedot ja -taidot


Keille VaikuttajaValmennus on tarkoitettu?

 • Uusille hallintohenkilöille, joilla on tarve perehtyä organisaatioon ja tehtäviinsä

 • Organisaatiossa uusiin luottamustehtäviin siirtyville

 • Yrityksen jäsensuhteista vastaaville uusille toimihenkilöille

 • Muille uusille toimihenkilöille, jotka tarvitsevat perehtymistä yrityksen hallintoon

 • Niille organisaation avainhenkilöille, joiden vastuulla on oppia ja saada organisaatio oppimaan uusia käytäntöjä ja toimintamallej

 • a

VaikuttajaValmennus - tavoitteet

 • Tarjota hallinnon osaamisen perustaidot ja –tiedot
 • Havainnollistaa osuuskunnan toimintakokonaisuus ja eri osien väliset yhteydet
 • Konkretisoida osuuskunnan nykytilaa ja kehittymishaasteita
 • Innostaa osallistujat aktiiviseen ja uutta luovaan toimintatapaan hallinnossa

VaikuttajaValmennus - menetelmät

 • Tietoiskumainen, keskusteleva ja sparraava etenemistapa
 • Esitettävät asiat kytketään organisaation toimintakäytäntöön case-pohjaisesti
 • Haastavimmat asiat käsitellään pelillisesti – esim. talousnumerot yrityspelillä
 • Opittavia asioita sovelletaan heti välitehtävillä organisaation käytäntöön
 • Yritysvierailuilla peilataan asioita omaan käytäntöön – benchmarking
 • Itsearviointi- ja muut arviotyökalut lisäävät tietoisuutta ja kehittymisvalmiuksia
 • Oppimisilmapiiri rakennetaan innostavaksi, keskustelevaksi, kyseleväksi, uteliaaksi ja toisia arvostavaksi

Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna Tallenna
FacebookTwitterLinkedIn